(Nguyễn Thanh Hậu )TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN AN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Ngày ban hành:
16/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tuần 4 - Năm học 2017-2018 trường TH Xuân An
Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
30/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Gửi CBGV nghiên cứu thực hiện
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Gửi CBGV - HS - Phụ huynh
Ngày ban hành:
09/03/2017
Ngày hiệu lực:
09/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ và nhập số liệu EQMS cấp tiểu học năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
21/12/2016
Ngày hiệu lực:
21/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Côn 2000 g văn số 232/PGD-ĐT Nghi Xuân về việc triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng E - learning lần thứ 4" với chủ đề Dư địa chí
Ngày ban hành:
01/11/2016
Ngày hiệu lực:
09/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy buổi 2, tăng tiết, dạy thêm-học thêm trong trường THCS,THPT và trung tâm GDTX
Ngày ban hành:
24/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm 2000 ịnh chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
12/08/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trư 2000 ờng mầm non
Ngày ban hành:
12/08/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
12/08/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
12/08/2014
Ngày hiệu lực:
30/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 372